100 SORUDA UZLAŞTIRMA

Seçkin Hukuk Yayınları tarafından Kasım 2015’de basılan kitabımız, çok değerli hocamız Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM ve Anlaşmazlık Çözümü Uzmanı – Arabulucu Pakize Pelin ÖZŞAHİNLİ ile birlikte yazılmıştır. Kitapta özellikle uzlaşma uygulamalarında karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunulmakta ayrıca uzlaşma kurumunun yaygınlaşmasına yönelik eleştiri ve önerilere de yer verilmektedir.