UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ İZMİR / 17 Mayıs 2019 Haftasonu, 20 Mayıs 2019 Haftaiçi eğitim başarı ile sonlandı.

güncel eğitimlerden haberdar olmak ve detaylı bilgi için
https://ekosem.ieu.edu.tr/tr/uzlastirmaci-egitimi

Adalet Bakanlığı 24/10/2017 tarihli “Olur”u ile Üniversitemize Türkiye genelinde 5 yıl süreyle Uzlaştırmacı Eğitimi izni verilmiştir.

EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ 

Uzlaştırma eğitiminin kapsamı, uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma, iletişim becerileri, müzakere teknikleri ile ilgili teorik bilgilerdir.

Uygulamalı eğitimi; adayların, bireysel ve gruplar hâlinde iletişim ve müzakere tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içermektedir,
Uzlaştırmacı eğitimi alan kişilerin en az bir örnek uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları, uzlaştırma yöntemini kullanarak sonuçlandırmaları ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenmektedir.

Uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımlarının zorunluluğu bulunmaktadır. Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelgeler üniversitemizce düzenlenip derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiğinin kesilecektir.

Eğitimlerin ders içerikleri, ders saatlerini de gösterir ders programı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı açıklamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilecektir.

EĞİTİME BAŞVURU KOŞULLARI

Uzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat veya Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.
Buradan hareket ile uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden, hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;


– Siyasal Bilgiler Fakültesi
– İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
– İktisat Fakültesi
– İşletme Fakültesi

Mezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:
– Anayasa Hukuku
– Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
– Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
– Ceza Muhakemesi Hukuku
– Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
– Ticaret Hukuku
– İş Hukuku
– Borçlar Hukuku

  • Uzlaştırmacı eğitimi her meslekten katılımcıları kabul etmediği için, başvuru esnasında katılımcılarımız yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olduklarını gösterir  lisans diploması fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisini EKOSEM’e elden teslim etmek zorundadırlar.
  • Başvuru sürecinde paylaşılan bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Başvuru sahibi, paylaşılan bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir ve kabul eder.
  • Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak ve sadece uzlaştırmacı eğitimini tamamlayanların katılabileceği “Uzlaştırmacı Sınavı” için başvuru şartlarına ilişkin yeterlilik ve yetkinlik başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

  • Başvuru onaylandıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun, kesinlikle ücret iadesi yapılmamaktadır.

  • Başvuru onaylandıktan sonra, herhangi bir sebeple eğitime katılınmaması durumunda bu kayıtla elde edilen hakları talep edemez.

  • Bu programın Kontenjanı, 30 kişi olup eğitim çalışmaları İzmir Ekonomi Üniversitesi dersliklerinde gerçekleştirilecektir. İzmir dışında yapılacak eğitim çalışmaları Üniversitemiz standartlarına uygun olacak şekilde EKOSEM tarafından belirlenecektir.
  • Eğitimimiz hafta içi toplam 8 gün 2 hafta (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe)  ve Hafta sonu toplam 6 gün 2 hafta (Cuma-Cumartesi-Pazar) olmak üzere iki ayrı grup şeklinde düzenlenecektir.
  • Hafta içi grubu dersleri 17:30-22:25 ve Hafta sonu grubu dersleri Cuma 17:00-23:15 Cumartesi ve Pazar 10:00-17:30 arasında yapılacaktır. 

EĞİTİM PROGRAMI

TEORİK EĞİTİM KONULARI 

                                                 UZLAŞTIRMA 
 Onarıcı Adalet -3 Saat
 Uzlaştırmanın Esasları – 4 Saat
 Uzlaştırmanın Esasları Şartları –  2 Saat
  Soruşturma Evresinde  Uzlaştırma Usülü – 4 Saat
Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi
      2. Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler
 İletişim – 5 Saat
 Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü– 6 Saat
Uzlaştırma Teklifi
      2.Uzlaştırmada Edim

       3.Uzlaştırma Raporu veya Belgesi 

 Müzakere -8 Saat
Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü– 2 Saat
Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları– 2 Saat
Uygulama– 12 Saat

EĞİTMEN KADROSU
Profesör Dr. Ebru UZUNOĞLU- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi
Profesör Dr. Veli Özer ÖZBEK- Dokuz Eylül Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Sema MİSÇİ KİP- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi
Öğr. Gör.Burak AMİRAK-İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi
Öğr. Gör. Pınar UMUL ÜNSAL- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi
Öğr. Gör. Berrin YANGINÖZÜ- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM
Öğr. Gör. Burçin ÖNDER- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM
Dr. Sedef UZGÖREN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM
Doç. Dr. Barış BAHÇECİ  İzmir Ekonomi Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi
Öğr. Gör. (Kamu Hukuku)- Ferda ESER 
Av. Uğur ULUOCAK ACABEY -Uzlaştırmacı
Av. P. Pelin ÖZŞAHİNLİ Uzlaştırmacı

başvuru ve detaylı bilgi için
https://ekosem.ieu.edu.tr/tr/uzlastirmaci-egitimi