UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ İZMİR / 23 Ağustos 2019 Haftasonu, 26 Ağustos 2019 Haftaiçi eğitim kayıtları başlamıştır.

Başvuru ve detaylı bilgi için
https://ekosem.ieu.edu.tr/tr/uzlastirmaci-egitimi

Adalet Bakanlığı 24/10/2017 tarihli “Olur”u ile Üniversitemize Türkiye genelinde 5 yıl süreyle Uzlaştırmacı Eğitimi izni verilmiştir.

EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ 

Uzlaştırma eğitiminin kapsamı, uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma, iletişim becerileri, müzakere teknikleri ile ilgili teorik bilgilerdir.

Uygulamalı eğitimi; adayların, bireysel ve gruplar hâlinde iletişim ve müzakere tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içermektedir,
Uzlaştırmacı eğitimi alan kişilerin en az bir örnek uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları, uzlaştırma yöntemini kullanarak sonuçlandırmaları ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenmektedir.

Uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımlarının zorunluluğu bulunmaktadır. Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelgeler üniversitemizce düzenlenip derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiğinin kesilecektir.

Eğitimlerin ders içerikleri, ders saatlerini de gösterir ders programı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı açıklamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilecektir.

EĞİTİME BAŞVURU KOŞULLARI

Uzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat veya Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.
Buradan hareket ile uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden, hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;


– Siyasal Bilgiler Fakültesi
– İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
– İktisat Fakültesi
– İşletme Fakültesi

Mezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:
– Anayasa Hukuku
– Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
– Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
– Ceza Muhakemesi Hukuku
– Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
– Ticaret Hukuku
– İş Hukuku
– Borçlar Hukuku

 • Uzlaştırmacı eğitimi her meslekten katılımcıları kabul etmediği için, başvuru esnasında katılımcılarımız yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olduklarını gösterir  lisans diploması fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisini EKOSEM’e elden teslim etmek zorundadırlar.
 • Başvuru sürecinde paylaşılan bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Başvuru sahibi, paylaşılan bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir ve kabul eder.
 • Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak ve sadece uzlaştırmacı eğitimini tamamlayanların katılabileceği “Uzlaştırmacı Sınavı” için başvuru şartlarına ilişkin yeterlilik ve yetkinlik başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

 • Başvuru onaylandıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun, kesinlikle ücret iadesi yapılmamaktadır.

 • Başvuru onaylandıktan sonra, herhangi bir sebeple eğitime katılınmaması durumunda bu kayıtla elde edilen hakları talep edemez.

 • Bu programın Kontenjanı, 30 kişi olup eğitim çalışmaları İzmir Ekonomi Üniversitesi dersliklerinde gerçekleştirilecektir. İzmir dışında yapılacak eğitim çalışmaları Üniversitemiz standartlarına uygun olacak şekilde EKOSEM tarafından belirlenecektir.
 • Eğitimimiz hafta içi toplam 8 gün 2 hafta (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe)  ve Hafta sonu toplam 6 gün 2 hafta (Cuma-Cumartesi-Pazar) olmak üzere iki ayrı grup şeklinde düzenlenecektir.
 • Hafta içi grubu dersleri 17:30-22:25 ve Hafta sonu grubu dersleri Cuma 17:00-23:15 Cumartesi ve Pazar 10:00-17:30 arasında yapılacaktır. 

EĞİTİM PROGRAMI

TEORİK EĞİTİM KONULARI 

                                                 UZLAŞTIRMA 
 Onarıcı Adalet -3 Saat
 Uzlaştırmanın Esasları – 4 Saat
 Uzlaştırmanın Esasları Şartları –  2 Saat
  Soruşturma Evresinde  Uzlaştırma Usülü – 4 Saat
Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi
      2. Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler
 İletişim – 5 Saat
 Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü– 6 Saat
Uzlaştırma Teklifi
      2.Uzlaştırmada Edim

       3.Uzlaştırma Raporu veya Belgesi 

 Müzakere -8 Saat
Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü– 2 Saat
Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları– 2 Saat
Uygulama– 12 Saat

EĞİTMEN KADROSU
Profesör Dr. Ebru UZUNOĞLU- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi
Profesör Dr. Veli Özer ÖZBEK- Dokuz Eylül Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Sema MİSÇİ KİP- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi
Öğr. Gör.Burak AMİRAK-İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi
Öğr. Gör. Pınar UMUL ÜNSAL- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi
Öğr. Gör. Berrin YANGINÖZÜ- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM
Öğr. Gör. Burçin ÖNDER- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM
Dr. Sedef UZGÖREN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM
Doç. Dr. Barış BAHÇECİ  İzmir Ekonomi Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi
Öğr. Gör. (Kamu Hukuku)- Ferda ESER 
Av. Uğur ULUOCAK ACABEY -Uzlaştırmacı
Av. P. Pelin ÖZŞAHİNLİ Uzlaştırmacı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

HAFTA SONU GRUBU DERS PROGRAMI 1. HAFTA

1. HAFTACUMA1.HAFTACUMARTESİPAZAR
17:00 – 17:45Onarıcı Adalet10:00 – 10:45Uzlaştırmanın Şartlarıİletişim
17:50 – 18:35Onarıcı Adalet10:50 – 11:35Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimiİletişim
18:40 – 19:25Onarıcı Adalet11:40 – 12:25Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve EğitimiUzlaşma Teklifi
19:30 – 20:15Uzlaştırmanın Esasları12:25 – 13:20ÖĞLE ARASIÖĞLE ARASI
20:20 – 21:05Uzlaştırmanın Esasları13:20 – 14:05Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkelerUzlaşma Teklifi
21:10 – 21:55Uzlaştırmanın Esasları14:10 – 14:55Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkelerUzlaştırmada Edim
22:00 – 22:45Uzlaştırmanın Esasları15:00 – 15:45İletişimUzlaştırmada Edim
22:50 – 23:35Uzlaştırmanın Şartları15:50 – 16:35İletişimUzlaştırma Raporu veya Belgesi

16:40 – 17:25İletişimUzlaştırma Raporu veya Belgesi

HAFTASONU GRUBU  DERS PROGRAMI 2. HAFTA

2. HAFTACUMA2.HAFTACUMARTESİPAZAR
17:00 – 17:45Müzakere10:00 – 10:45Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma UsûlüUygulama
17:50 – 18:35Müzakere10:50 – 11:35Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma UsûlüUygulama
18:40 – 19:25Müzakere11:40 – 12:25Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki SonuçlarıUygulama
19:30 – 20:15Müzakere12:25 – 13:20ÖĞLE ARASIÖĞLE ARASI
20:20 – 21:05Müzakere13:20 – 14:05Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki SonuçlarıUygulama
21:10 – 21:55Müzakere14:10 – 14:55UygulamaUygulama
22:00 – 22:45Müzakere15:00 – 15:45UygulamaUygulama
22:50 – 23:35Müzakere15:50 – 16:35UygulamaUygulama

16:40 – 17:25UygulamaUygulama

İZMİR EKONOMİ  ÜNİVERSİTESİ

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

HAFTAİÇİ GRUBU DERS PROGRAMI 1.  HAFTA

1. HAFTAPAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBE
17:30 – 18:15Onarıcı AdaletUzlaştırmanın EsaslarıUzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkelerUzlaşma Teklifi
18:20 – 19:05Onarıcı AdaletUzlaştırmanın ŞartlarıİletişimUzlaşma Teklifi
19:10 – 19:55Onarıcı AdaletUzlaştırmanın ŞartlarıİletişimUzlaştırmada Edim
20:00 – 20:45Uzlaştırmanın EsaslarıUzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve EğitimiİletişimUzlaştırmada Edim
20:50 – 21:30Uzlaştırmanın EsaslarıUzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve EğitimiİletişimUzlaştırma Raporu veya Belgesi
21:35 – 22:20Uzlaştırmanın EsaslarıUzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkelerİletişimUzlaştırma Raporu veya Belgesi

HAFTAİÇİ GRUBU DERS PROGRAMI 2. HAFTA

2. HAFTAPAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBE
17:30 – 18:15MüzakereMüzakereUygulamaUygulama
18:20 – 19:05MüzakereMüzakereUygulamaUygulama
19:10 – 19:55MüzakereKovuşturma Evresinde Uzlaştırma UsûlüUygulamaUygulama
20:00 – 20:45MüzakereKovuşturma Evresinde Uzlaştırma UsûlüUygulamaUygulama
20:50 – 21:30MüzakereSoruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki SonuçlarıUygulamaUygulama
21:35 – 22:20MüzakereSoruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki SonuçlarıUygulamaUygulama

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ İZMİR / 17 Mayıs 2019 Haftasonu, 20 Mayıs 2019 Haftaiçi eğitim başarı ile sonlandı.

güncel eğitimlerden haberdar olmak ve detaylı bilgi için
https://ekosem.ieu.edu.tr/tr/uzlastirmaci-egitimi

Adalet Bakanlığı 24/10/2017 tarihli “Olur”u ile Üniversitemize Türkiye genelinde 5 yıl süreyle Uzlaştırmacı Eğitimi izni verilmiştir.

EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ 

Uzlaştırma eğitiminin kapsamı, uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma, iletişim becerileri, müzakere teknikleri ile ilgili teorik bilgilerdir.

Uygulamalı eğitimi; adayların, bireysel ve gruplar hâlinde iletişim ve müzakere tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içermektedir,
Uzlaştırmacı eğitimi alan kişilerin en az bir örnek uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları, uzlaştırma yöntemini kullanarak sonuçlandırmaları ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenmektedir.

Uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımlarının zorunluluğu bulunmaktadır. Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelgeler üniversitemizce düzenlenip derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiğinin kesilecektir.

Eğitimlerin ders içerikleri, ders saatlerini de gösterir ders programı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı açıklamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilecektir.

EĞİTİME BAŞVURU KOŞULLARI

Uzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat veya Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.
Buradan hareket ile uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden, hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;


– Siyasal Bilgiler Fakültesi
– İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
– İktisat Fakültesi
– İşletme Fakültesi

Mezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:
– Anayasa Hukuku
– Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
– Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
– Ceza Muhakemesi Hukuku
– Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
– Ticaret Hukuku
– İş Hukuku
– Borçlar Hukuku

 • Uzlaştırmacı eğitimi her meslekten katılımcıları kabul etmediği için, başvuru esnasında katılımcılarımız yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olduklarını gösterir  lisans diploması fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisini EKOSEM’e elden teslim etmek zorundadırlar.
 • Başvuru sürecinde paylaşılan bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Başvuru sahibi, paylaşılan bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir ve kabul eder.
 • Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak ve sadece uzlaştırmacı eğitimini tamamlayanların katılabileceği “Uzlaştırmacı Sınavı” için başvuru şartlarına ilişkin yeterlilik ve yetkinlik başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

 • Başvuru onaylandıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun, kesinlikle ücret iadesi yapılmamaktadır.

 • Başvuru onaylandıktan sonra, herhangi bir sebeple eğitime katılınmaması durumunda bu kayıtla elde edilen hakları talep edemez.

 • Bu programın Kontenjanı, 30 kişi olup eğitim çalışmaları İzmir Ekonomi Üniversitesi dersliklerinde gerçekleştirilecektir. İzmir dışında yapılacak eğitim çalışmaları Üniversitemiz standartlarına uygun olacak şekilde EKOSEM tarafından belirlenecektir.
 • Eğitimimiz hafta içi toplam 8 gün 2 hafta (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe)  ve Hafta sonu toplam 6 gün 2 hafta (Cuma-Cumartesi-Pazar) olmak üzere iki ayrı grup şeklinde düzenlenecektir.
 • Hafta içi grubu dersleri 17:30-22:25 ve Hafta sonu grubu dersleri Cuma 17:00-23:15 Cumartesi ve Pazar 10:00-17:30 arasında yapılacaktır. 

EĞİTİM PROGRAMI

TEORİK EĞİTİM KONULARI 

                                                 UZLAŞTIRMA 
 Onarıcı Adalet -3 Saat
 Uzlaştırmanın Esasları – 4 Saat
 Uzlaştırmanın Esasları Şartları –  2 Saat
  Soruşturma Evresinde  Uzlaştırma Usülü – 4 Saat
Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi
      2. Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler
 İletişim – 5 Saat
 Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü– 6 Saat
Uzlaştırma Teklifi
      2.Uzlaştırmada Edim

       3.Uzlaştırma Raporu veya Belgesi 

 Müzakere -8 Saat
Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usülü– 2 Saat
Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları– 2 Saat
Uygulama– 12 Saat

EĞİTMEN KADROSU
Profesör Dr. Ebru UZUNOĞLU- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi
Profesör Dr. Veli Özer ÖZBEK- Dokuz Eylül Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Sema MİSÇİ KİP- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi
Öğr. Gör.Burak AMİRAK-İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi
Öğr. Gör. Pınar UMUL ÜNSAL- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi
Öğr. Gör. Berrin YANGINÖZÜ- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM
Öğr. Gör. Burçin ÖNDER- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM
Dr. Sedef UZGÖREN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM
Doç. Dr. Barış BAHÇECİ  İzmir Ekonomi Üniversitesi/ Hukuk Fakültesi
Öğr. Gör. (Kamu Hukuku)- Ferda ESER 
Av. Uğur ULUOCAK ACABEY -Uzlaştırmacı
Av. P. Pelin ÖZŞAHİNLİ Uzlaştırmacı

başvuru ve detaylı bilgi için
https://ekosem.ieu.edu.tr/tr/uzlastirmaci-egitimi

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ İZMİR / 26 Nisan 2019 haftasonu, 29 Nisan 2019 haftaiçi eğitim başarıyla sonlanmıştır.

güncel eğitimlerden haberdar olmak ve detaylı bilgi için
https://ekosem.ieu.edu.tr/tr/uzlastirmaci-egitimi

Adalet Bakanlığı 24/10/2017 tarihli “Olur”u ile Üniversitemize Türkiye genelinde 5 yıl süreyle Uzlaştırmacı Eğitimi izni verilmiştir.

EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ 

Uzlaştırma eğitiminin kapsamı, uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma, iletişim becerileri, müzakere teknikleri ile ilgili teorik bilgilerdir.

Uygulamalı eğitimi; adayların, bireysel ve gruplar hâlinde iletişim ve müzakere tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içermektedir,
Uzlaştırmacı eğitimi alan kişilerin en az bir örnek uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları, uzlaştırma yöntemini kullanarak sonuçlandırmaları ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenmektedir.

Uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımlarının zorunluluğu bulunmaktadır. Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelgeler üniversitemizce düzenlenip derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiğinin kesilecektir.

Eğitimlerin ders içerikleri, ders saatlerini de gösterir ders programı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı açıklamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilecektir.

Detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ekosem.ieu.edu.tr/tr/uzlastirmaci-egitimi

İzmir Haberler

Başkasının karanlığına renk kattılar

Başkasının karanlığına renk kattılar
Türkiye Görme Özürlüleri Kitaplığı(TÜRGÖK) ve Metin Sancak’ın eşi Ferah Sancak, görme engelli vatandaşlara renk tanımlayıcı cihaz alımı için “Başkasının Karanlığına Sen de Bir Renk Kat” isimli müzayedeli etkinlik düzenledi. Birbirinden değerli eserlerin katılımcılar tarafından satın alındığı müzayedeci Uğur Batur yönetirken, geceden elde edilen gelirle onlarca görme engelli birey, renk tanımlayıcı cihaz sahibi oldu. Sevilen sanatçılar İlhan Şeşen ve Vedat Sakman seslendirdikleri şarkılarla geceye renk kattı.

Kaya İzmir Thermal&Convention’da düzenlenen etkinlik sanat ve iş dünyasını biraraya getirdi. Geliri TÜRGÖK’e renk tanımlayıcı cihaz alımı olarak bağışlanan etkinlikte, birbirinden ünlü kişilerin birbirinden ünlü eserleri ünlü müzayedeci Uğur Batur tarafından alıcılara sunuldu. Piyasa değerinin altından satılan eserlerden en dikkat çekeni Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun yağlıboya eseri oldu. Yaklaşık değeri 26 bin lira olan eser 13 bin liraya sahibini buldu. Gecenin en dikkat çeken olayı ise 6 yaşında görme engelli Mert Kılıçkan’ın Beethoven ve Baba serisinin eserlerini piyanoda çalması oldu. Minik yetenek sunduğu resitalin ardından dakikalarca alkışlandı.

Etkinlikte konuşan Ferah Sancak, geceden elde edilecek gelirle görme engellilerin kullandığı renk cihazlarının alınacağını söylerken TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan ise, etkinliği düzenleyen Ferah Sancak ve Pakize Sükan’a teşekkür etti. Yazgan, eşi Gültekin Yazgan’ın 11 yaşında görme yetisini kaybettiğini söyleyerek, “Kendisi gerçekten çok azimli bir insandı. Ben 53 yıllık evlilik hayatımda görmeyen bir kişiyle çok mutlu bir yaşantı sürdürdüm. Onun önderliğinde görmeyen bir kişiye her zaman yardımcı olmak istedim. Bu nedenle her zaman yanınızdayım” dedi.

Ferah- Metin Sancak
Samira Aksoy, İnci Sancak, Seray Küçük
Simge Gür, Hüseyin Erikçi
 Demet Başeğmez Türkeli
Anıl Yüksel, Ceren Sertdemir
Meltem- Adnan Cinstaş
  Aziz –Filiz Üstel
 Özge Kural

Muzaffer Tağıl, İnci- Mesut Sancak,  Mustafa Kürkan, Celal Uzunkaya, Ferah – Metin  sancak, Pakize Sükan
 
Dilek Mutlutürk, Ceren Sertdemir, Engin Deniz Eriş,  Gülşah Tügümet, Pınar Atınç, Elvan Demirkaya
Pınar Atınç, Gülçin Güloğlu
Ebru- Atınç Abay
Aysel- Cenap Öztezel, Zeliha Toprak
 Mert- Melisa Pala
 Gülnihal Öztürk, Kemal Gülüryüz
Mert Kılıçkan
 Erkan Erdoğan, Ertan Kayıtken
 Berna – Deniz Sipahi
 İpek Ergür, Müge Canözden, Ferda Eser
 Serkan- Yeşim İpek
 Gülyüz Mafyan, Damla Mafyan Kalburan
 Aslı- Ercan Güvenç
 Şafak- Selami Özpoyraz
 Oğuz- Serap Özkardeş
 Seda- Tarkan Önal

 Kaynak: http://www.bizimizmir.net/baskasinin-karanligina-renk-kattilar-30107

İzmir Ekonomi’den uzlaşma ve arabulucuk eğitimi

uzlaştırma semineri

İZMİR Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) hakim, savcı ve avukatlara uzlaşma ve arabuluculuk eğitimleri verilecek.

İEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) tarafından haƒkim, savcı ve İzmir Barosu’na bağlı avukatlardan oluşan yaklaşık 250 kişiye 25 saatlik Ceza Uyuşmazlıklarında Uzlaşma Eğitimi ile 48 saatlik Arabulucuk Eğitimi verilecek. Katılımcılar, fail ile mağdur arasında oluşan çekişmeyi önleme yolunu öğrenecek. İEÜ EKOSEM Müdürü Doç. Dr. Nesrin Oruç Ertürk, eğitimlere katılacak avukat, hƒkim ve savcıların hedefinin, suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur arasında meydana gelen çekişmeyi bir uzlaştırmacının girişimiyle çözmek olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Ertürk, “Adalet Bakanlığı’nın Ceza Uyuşmazlıklarında Uzlaşma El Kitabına göre, Ceza adalet sistemimizde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesiyle uzlaşmaya başvurulması olanaklı kılınmıştır. Uzlaştırmanın amacı, ceza adalet sisteminde, mağdurun yararlarının gözetilmesi, mağdurun tatmin edilmesi, suça karşı salt ceza yaptırımı uygulamak yerine zararın giderilmesi ve onarıma ağırlık verilmesidir” dedi.

Arabuluculuk eğitimini hukuk fakültelerinden mezun olduktan sonra 5 yıllık mesleki kıdem kazananların alabildiğini belirten Ertürk, uzlaşmaya katılımın her iki taraf için de tamamen gönüllü olduğunu ve süreçte gizlilik ilkesinin esas olduğunu kaydetti. Ertürk, eğitimlerde temel iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin aktarılacağına değinerek, şunları söyledi:

“Eğitimlerde, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren, arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlıyoruz. Uzlaşma ve arabuluculuk eğitimleri, Hukuk ve İletişim Fakültesi öğretim elemanlarının katılımıyla yürütülecek. Ceza Uyuşmazlıklarında Uzlaşma Eğitimi, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, Arabuluculuk Eğitimi ise Bayraklı Adliye’sinde gerçekleştirilecek.” 

Hürriyet Gazetesinin 18.01.2016 tarihinde yayınladığı İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) tarafından hakim, savcı, ve avukatlara uzlaşma ve arabuluculuk eğitimlerinin verileceği gazetede yer aldı.

 

Dahi ressamın özel konukları

Ferda Eser – Alexandra Enberg ile 

Ukraynalı dahi ressam Ivan Marchuk’un eserleri Folkart Gallery’de sergileniyor. İzmirli sanatseverler, Marchuk’u ilk gün yalnız bırakmadı

(Ferda Eser, Alexandra Enberg)

Kaynak: Yeni Asır

https://www.yeniasir.com.tr/cancan/2018/03/15/dahi-ressamin-ozel-konuklari?paging=1

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ

Eğitim Açıklaması

Adalet Bakanlığı 24/10/2017 tarihli “Olur”u ile Üniversitemize Türkiye genelinde 5 yıl süreyle Uzlaştırmacı Eğitimi izni verilmiştir.

EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ 

Uzlaştırma eğitiminin kapsamı, uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerin sahip olmaları gereken asgarî nitelikler, bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma, iletişim becerileri, müzakere teknikleri ile ilgili teorik bilgilerdir.

Uygulamalı eğitimi; adayların, bireysel ve gruplar hâlinde iletişim ve müzakere tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içermektedir,
Uzlaştırmacı eğitimi alan kişilerin en az bir örnek uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları, uzlaştırma yöntemini kullanarak sonuçlandırmaları ve eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenmektedir.

Uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımlarının zorunluluğu bulunmaktadır. Adayların derslere devam durumunu gösteren çizelgeler üniversitemizce düzenlenip derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiğinin kesilecektir.

Eğitimlerin ders içerikleri, ders saatlerini de gösterir ders programı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı açıklamalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Eğitimi başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verilecektir.

EĞİTİME BAŞVURU KOŞULLARI

Uzlaştırmacı eğitimine avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler başvurabilecektir. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendine göre hukuk öğrenimi görmüş kişiler; üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat veya Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olanlar olarak değerlendirilmektedir.
Buradan hareket ile uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden, hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;

– Siyasal Bilgiler Fakültesi
– İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
– İktisat Fakültesi
– İşletme Fakültesi

Mezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:
– Anayasa Hukuku
– Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
– Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
– Ceza Muhakemesi Hukuku
– Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
– Ticaret Hukuku
– İş Hukuku
– Borçlar Hukuku

 • Uzlaştırmacı eğitimi her meslekten katılımcıları kabul etmediği için, başvuru esnasında katılımcılarımız yukarıda adı geçen fakültelerden mezun olduklarını gösterir  lisans diploması fotokopisi (aslı gibidir onaylı)ve nüfus cüzdanı fotokopisini EKOSEM’e elden teslim etmek zorundadırlar.
 • Başvuru sürecinde paylaşılan bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur. Başvuru sahibi, paylaşılan bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu bilir ve kabul eder.
 • Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak/yaptırılacak ve sadece uzlaştırmacı eğitimini tamamlayanların katılabileceği “Uzlaştırmacı Sınavı” için başvuru şartlarına ilişkin yeterlilik ve yetkinlik başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
 • Başvuru onaylandıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun, kesinlikle ücret iadesi yapılmamaktadır.
 • Başvuru onaylandıktan sonra, herhangi bir sebeple eğitime katılınmaması durumunda bu kayıtla elde edilen hakları talep edemez.
 • Bu programın Kontenjanı, 30 kişi olup eğitim çalışmaları İzmir Ekonomi Üniversitesi dersliklerinde gerçekleştirilecektir. İzmir dışında yapılacak eğitim çalışmaları Üniversitemiz standartlarına uygun olacak şekilde EKOSEM tarafından belirlenecektir.
 • Katılımcılarımız eğitim süresince Üniversitemize ait, Güzel Sanatlar Fakültesi (Arka Kapı) altında bulunan kapalı otoparkı ücretsiz kullanabileceklerdir.
 • Eğitimimiz hafta içi (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe)  ve Hafta sonu (Cuma-Cumartesi-Pazar) olmak üzere iki ayrı grup şeklinde düzenlenecektir.
 • Hafta içi grubu dersleri 17:30-22:25 ve Hafta sonu grubu dersleri Cuma 17:00-23:15 Cumartesi ve Pazar 10:00-17:30 arasında yapılacaktır.

EĞİTİM PROGRAMI

TEORİK EĞİTİM KONULARI (28 saat Hukuk eğitimi, 8 saat İletişim ve Müzakere Teknikleri, toplam 36 saat teorik eğitim)

                                                 UZLAŞTIRMA 
Onarıcı Adalet Anlayışı
Onarıcı Adalet Programlarından Mağdur-Fail Uzlaştırması
Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Usûlü
– Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Aşamaları
– Mağdur ile İlk Görüşme ve Özel Toplantı
– Fail ile İlk Görüşme ve Özel Toplantı
– Mağdur ve Failin Katıldığı Ortak Toplantının Yönetilmesi
– Uzlaştırmanın Sonucu ve Anlaşmaya Varılması
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli
Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları
Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar
– Yetişkinler Tarafından İşlenen Suçlar
-Çocuklar Tarafından İşlenen Suçlar
Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi
Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi
Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer Alan Belgelerin Verilmesi
Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar
Uzlaştırma Süresi ve Dava Zamanaşımının Durması
Uzlaştırma Müzakereleri
– Uzlaştırmacının Müzakerelere Hazırlanması
– Uzlaştırma Müzakerelerine Katılım
– Cumhuriyet Savcısının Uzlaştırma Sürecindeki İşlevi
– Uzlaştırmacının Müzakere Öncesinde Tarafları Bilgilendirmesi
– Uzlaştırma Müzakerelerinin Yönetilmesi ve Müzakere Yöntemleri
– Uzlaştırma Müzakerelerinin Gizliliği, Delil ve Tanıklık Yasağı
Mağdurun Zararının Giderimi
Uzlaştırmanın Sonucu
– Uzlaştırma Raporunun Hazırlanması
– Uzlaştırma Sonucunda Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilecek Kararlar
– Kararlaştırılacak Edim Türleri ve Nitelikleri
– Kararlaştırılan Edimin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler
Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi
– Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulabilecek Hâller
– Mahkemenin Uzlaştırmaya Başvurması
– Uzlaştırma Sonucunda Mahkeme Tarafından Verilecek Kararlar

İLETİŞİM 

İletişim Kavramı
İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci
İletişim Ortamı ve Uzlaştırma
İletişim Modeli
Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim
Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama
Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerisi
Savunucu ve Açık İletişim
Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi

MÜZAKERE TEKNİKLERİ 

Uzlaştırmacıların Kişisel Müzakerecilik Farkındalıklarının Değerlendirmesi
Müzakerenin Tanımı, Kapsamı, Özellikleri ve İşlevinin Ortaya Konulması
Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyinin Tespit Edilmesi
Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması
Müzakere Dinamiklerinin Analizinin Yapılması
Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılacak Taktiklerin Analizi ve Uygulaması
Müzakere Etiği
Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenlerin İncelenmesi

AYRICA TOPLAM 12 SAAT UYGULAMALI EĞİTİMİ VERİLECEKTİR.

EĞİTMEN KADROSU

Doç. Dr. Seda DURAL ÇETİNKAYA- İzmir Ekonomi Üniversitesi /Psikoloji Bölümü

Doç. Dr. Seda CAN- İzmir Ekonomi Üniversitesi /Psikoloji Bölümü

Doç. Dr. Sema MİSÇİ KİP- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Ebru UZUNOĞLU- İzmir Ekonomi Üniversitesi/ İletişim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Arzu AŞÇI ZENGİN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı

Levent GÖKÇEER- İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Sekreter

Öğr. Gör. Berrin YANGINÖZÜ- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM

Öğr. Gör. Burçin ÖNDER- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM

Dr. Sedef UZGÖREN- İzmir Ekonomi Üniversitesi/EKOSEM

Uzman Ferda Eser-Uzlaştırmacı (Kamu Hukuku)

Av. Uğur Uluocak Acabey-Uzlaştırmacı

Av. Arb. Tuğba Balkan –Uzlaştırmacı

Av. Sinem Top- Ceza Hukuku Doktora Öğrencisi

Kayıt ve Başvuru için

http://ekosem.ieu.edu.tr/tr/uzlastirmaci-egitimi

İzmir Barosu’ndan Urla Adliyesi’nde Uzlaştırma Eğitimi

CMK’da yapılan değişiklikle dolandırıcılık, hırsızlık, tehdit, mala zarar verme, suça sürüklenen çocuklar açısından da bazı suçlar uzlaştırma kapsamına alındı.
Ceza Muhakemesi  Kanununda uzlaştırma konusunda  getirilen değişiklik ve yenilikler kapsamında, İzmir Barosu tarafından avukatlara yönelik ilk eğitim çalışması Urla Adliyesi’nde yapıldı. Eğitimi izleyenler arasında Urla Cumhuriyet Başsavcısı Utku Salih Dinçer ve İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan da yer aldı.
Baro Başkanı Av. Aydın Özcan konuşmasında ilk olarak Urla’da kayıtlı avukatlara eğitim verildiğini, eğitimlerin hızla devam edeceğini belirtti.

Urla Cumhuriyet Başsavcısı Utku Salih Dinçer de eğitimin Urla’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek İzmir Barosu Başkanı ile eğitime katılan avukatlara ve eğitimcilere teşekkür etti.
Uzlaştırmacı olmak isteyen avukatlara, Anlaşmazlık Çözümü Uzmanı Pakize Pelin Özşahinli ve Kamu Hukuku Uzmanı Ferda Eser tarafından üç saat süren eğitim verildi. Yeni yasanın getirdiği değişiklikleri anlatan Uzlaştırmacı Pakize Pelin Özşahinli, “ uzlaştırma kapsamındaki suçların sayısının arttı.

Mağdura ve şüpheliye uzlaştırma teklifinin artık Cumhuriyet savcısı veya adli kolluk tarafından değil, uzlaştırmacı tarafından yapılacak. Uzlaştırma ile ilgili kanun maddesinde değişiklikle hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, mala zarar verme, suça sürüklenen çocuklar açısından da bazı suçlar başta olmak üzere uzlaştırma kapsamına aldı. Kanun 02 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Mahkemelerde devam bu tür davalarda artık uzlaşma bürolarına yollanıyor’’ dedi.
Uzlaştırmacı Ferda Eser de  konuşmasında, uzlaştırma müzakerelerinde  uzlaştırmacının,  suçun taraflarına objektif ve tarafsız yaklaşması şüpheli ya da sanığın suçluluğu konusunda önyargılı olmaması gerektiğini anlattı. Eser,  yine onarıcı adalet ilkesi gereği mağduriyetin giderilmesine yönelik hukuka  uygun ve orantılı  edimler konusunda örnekler verdi.

Uzlaşmak- ÜNAL ERSÖZLÜ Uzlaştırmacı Ferda ESER

İzmir’imiz ruhuyla, insanıyla, yaşam kültürüyle, kendisine has tüm özellikleriyle; doğrusugüzel şehir.
Elbette İzmir’de yapılacak çok iş var.
Elbette İzmir’in, aşması gereken yokuşlar var.
Elbette İzmir’in kendisine açması gereken yollar var.
Ama ne olursa olsun, çok özel bir şehir İzmir.
Zaten bu kadar çok konuşulmasının, üzerinde bu kadar çok durulmasının nedeni de bu.
İnsanın kalbine oturan, insanın gönlünü sarıp sarmalayan, kıpır kıpır, yaşayan ve yaşatan bir şehir İzmir.
İşte bu güzelliği ispatlayan, küçük, yeni bir örnek daha. İzmir’de Yaşar Üniversitesi’nde Kamu Hukuku konusunda yüksek lisans yapan Ferda Eser; “Uzlaşma Kanunu’nda” İzmir örneğini incelemiş. Ferda Eser tezinde “Uzlaşmada İzmir modeli”ni araştırmış. Sonuçlar, asırlardır çok sayıda medeniyete; farklı din, dil, ırk ve etnik kimliklerden, şimdi sonsuza göçmüş milyonlarca insana ev sahipliği yapan İzmir’in, “hoşgörünün ve kardeşliğin şehri” olma özelliğini hiç yitirmediğini bir kez daha göstermiş.

BARIŞARAK ÇIKMIŞLAR

Biliyorsunuz Türkiye’de 2006 yılından bu yana Uzlaşma Kanunu uygulanmaya başladı.
Bu kanun, sonuçta adalette uzlaşma ve barışın yolunu açtı.
İşte İzmir, bu alanda da Türkiye’ye örnek olmuş. Ferda Eser’in araştırmasından çıkan sonuç; geçen yıl ülke genelindeki tüm uzlaşmaların yüzde 62’sinin İzmir’de gerçekleştiğini gösteriyor. İzmir’de son 3 yılda ise 9 bin 471 dosya üzerinde, sonuçlanması yıllar alacak davalar yerine; taraflar aynı masa etrafında buluşarak geliştirdikleri uzlaşma formülleri sayesinde; adliye kapılarından “barışarak” çıkmış.
Uzlaşma dosyalarının sonuçlarına çarpıcı örnekler de yansımış.
Şikayetçi olanlardan kimisi, karşısındakini affetmek için hayır kurumuna bağış yapmasını, kimisi mavi kapak toplayıp engellilere tekerlekli sandalye almasını, kimisi de balkonuna pankart asıp, mahalleliden özür dilemesini istemiş. Kimisi de, ‘bir kahvenin kırk yıl hatırı var’ dercesine, bir çay ısmarlayıp özür dilenmesini kabul etmiş.
Ferda Eser’e İzmirliler’e bu güzelliği gösterdiği için, bir İzmirli olarak teşekkür ediyorum.

Uzlaşmada İzmir Modeli Uzlaştırmacı Ferda ESER

Yaşar Üniversitesi’nde Kamu Hukuku Yüksek Lisansı yapan Ferda Eser, bitirme tezinde, “Uzlaşma Kanunu’nda İzmir modeli”ni konu aldı.

Ferda Eser’in tezinde ele aldığı “Uzlaşmada İzmir modeli” binlerce yıldır onlarca medeniyete, çeşitli din, dil, ırk ve etnik kimliklerden milyonlarca insana ev sahipliği yapan İzmir’in, “hoşgörünün ve kardeşliğin şehri” olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İzmir “Uzlaşma”da Türkiye’ye örnek oldu
Türkiye’de 2006 yılından bu yana uygulanmaya başlanan Uzlaşma Kanunu, adalette uzlaşma ve barış yolunu açtı. İzmir’de esen barış rüzgarı, Türkiye’ye örnek oldu, geçen yıl ülke genelindeki tüm uzlaşmaların yüzde 62’si, İzmir’de gerçekleşti. Geçen yıl adliyelik olan 2 bin 530 dosya, son 3 yılda ise 9 bin 471 dosyada, taraflar, sonuçlanması yıllar alacak davalar yerine, tarafları aynı masa etrafında buluşturup uzlaştıran formül sayesinde, mahkeme kapısından “barışarak” döndü. Uzlaşma dosyalarının sonuçlarına çarpıcı örnekler de yansıdı. Şikayetçi olanlardan kimisi karşısındakini affetmek için bir hayır kurumuna bağış yapmasını, kimisi mavi kapak toplayıp engellilere tekerlekli sandalye almasını, kimisi de balkonuna pankart asıp mahalleliden özür dilemesini istedi.

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapan Ferda Eser, trafikte kavga eden iki şoförün önce davacı olup sonra Uzlaşma Kanunu’ndan yararlanıp birbirlerine çay ısmarlayıp özür dileyerek barıştıklarını gazetede görünce, bitirme tezini “Uzlaşma Kanunu’nda İzmir Modeli”nde yapmaya karar verdi. Eser, bir yıl boyunca, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dr. Uğurcan Sevinç Kızıloğlu, cumhuriyet savcıları Nazan Pekcan, Sinan Erdem ve Turan Güzeloğlu’nun başlarında olduğu 34 kişilik uzlaştırma ekibinin çalışmalarını takip etti. Ferda Eser, “Çalışmaya başladığımda İzmir’in Türkiye’ye örnek gösterildiğini, ülkedeki tüm uzlaşmaların yüzde 62’sinin kentimizde yapıldığını öğrendim. Bu oran, İzmir’in, tarih boyunca hoşgörünün ve barışın kenti olarak bilinmesinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlamamızı sağladı” dedi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Uzlaşma Kanunu’ndan çoğu kişinin haberdar olmadığını kaydeden Ferda Eser, sistemi, “İzmir’de olayın serinlenmesi beklenmeden daha kollukta kesinlikle uzlaşma önerilmiyor. Uzlaşma kapsamındaki dosyalar geldiğinde cumhuriyet savcıları, taraflara SMS yoluyla çağrıda bulunup adliyeye davet ederek her cuma günü yaptıkları toplantıda uzlaşmanın ne demek olduğunu ve sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Taraflara uzlaşma isteyip istemedikleri soruluyor. Her iki taraf da uzlaşmak istediğini bildirirse bir uzlaştırmacı görevlendiriliyor. Uzlaşmada taraflar uzlaştırmacı önünde anlaşarak kendileri hakkındaki kararı yine kendileri veriyor. Ortaklaşa kararlaştırılan şeyin yapılmasıyla uzlaşma süreci tamamlanıyor ve dava açılmıyor” diyerek açıkladı.


ANINDA ADALET SAĞLANIYOR, ADLİYE KORİDORLARINDA YILLARCA BEKLENMİYOR

Genelde vatandaşın uzlaşmanın ne işe yaradığı konusunda fazla bilgiye sahip olmadığını, uzlaşmanın bir hak kaybı gibi algılandığını kaydeden Eser, “Aksine mağduriyetin yıllar süren davalar sonunda değil makul ve istenebilir şartlarda hemen tesis edildiğini gördük. Uzlaşma daha önce karakollarda sağlanmaya çalışılıyordu, ancak olayın sıcaklığıyla insanlar birbirlerini affetmekten uzaktı. Başsavcı Vekili Kızıloğlu, ‘Daha mağdurun yanağındaki tokadın kızarıklığı geçmeden uzlaşma teklif edilmemeli’ sözleriyle bu durumu özetliyor. Olayın serinlemesi denilen yöntem esas alınarak insanların daha makul düşündüklerini anda savcılar tarafından uzlaşma onlara anlatılıyor” diye konuştu.

3 YILDA 9 BİN 471 DOSYADA UZLAŞMA SAĞLANDI

Yasanın yeni çıktığı yıllarda uzlaşma sayılarının çok az olduğunu belirten Eser, 2007 yılında yeni kurulan birimdeki savcılara yalnızca 3 dosya geldiğini ve hepsinin uzlaşmayla sonuçlandığını, 2008’de ise bu rakamın 44’e çıktığını belirterek, “Geçen yıl uzlaşma savcılarına 2 bin 801 dosya geldi, bunlardan 2 bin 530’u uzlaşmayla sonuçlandı. Yalnızca 271’inde dava açıldı. Ortaya yüzde 91’lik bir başarı çıkıyor. Son 3 yılda ise toplam 9 bin 471 dosyada, taraflar, sonuçlanması yıllar alacak davalar yerine, kişileri aynı masa etrafında buluşturup uzlaştıran formül sayesinde, mahkeme kapısından barışarak döndü. Her dosyada en az 2 kişi olduğunu düşünürsek 20 bin kişinin, bu modelle barış içinde yaşaması ve adliye koridorlarında yıllar süren davalar peşinde koşmaması sağlandı. Adaletin sadece cezalandırıcı değil, aynı zamanda insanları barıştırıcı, kaynaştırıcı özelliği ön plana çıkmış oldu. Aynı zamanda uzlaşmakla karşınızdaki insanın affetmiyor, aksine ona verilmesi gereken cezaya bir nevi siz karar vermiş oluyorsunuz. Karşı taraf da sizin uygun gördüğünüz cezayı kabul ederse, dava kalkmış oluyor” dedi.


ONUR KIRICI CEZA VERİLEMİYOR, TÜM MASRAFLARI DEVLET ÖDÜYOR

Tarafların uzlaşması halinde tüm masrafın devlet tarafından ödendiğini vurgulayan Eser, “Çok ilginç örneklerle karşılaştık. Ancak tek koşul karşıdaki insanın onurunu, şerefini zedeleyecek bir istek olmaması. Örneğin, ‘benim ayağımı öpsün, eşek gibi anırsın’ diyemezsiniz. Ancak zararınızın tazmini ya da toplum yararına bir etkinlikte bulunmasını isteyebilirsiniz. Üstelik uzlaşmanız halinde tek kuruş dahi ödemiyorsunuz. Uzlaşma şartı yerine getirilmezse dava açılıyor ve yargılama sonucunda suçlu bulunan kişi tüm masrafları ödüyor” şeklinde konuştu.


DEKAN ERDEM: “SUÇ TEKRARI HALİNDE YASADAN YENİDEN FAYDALANILAMAMALI”

Eser’in tez danışmanlığını yapan Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruhan Erdem ise “Uzlaşma müessesinin, toplumsal barış için çok önemli bir mekanizma olduğunu, adliyelerin iş yükünü önemli ölçüde azalttığı gibi vatandaşların vicdanlarında adaleti tesis etmiş olduğunu da vurgulamak istedik. Bu müessese sayesinde, mağduriyetinin giderilmesi sağlanıyor. Tabii ki uygulamada bazı aksaklıklar olabilir, bunlar için de çözüm önerilerimizi sunduk. Baroların işin içine dahil edilmesi, uzlaşmaya konu suçların tekrarı halinde yeniden bu yasadan faydalanamamaları, çocuklara karşı işlenen suçlarda kanunun uygulanmaması, savcılıkların kurumsallaşması gibi gereklilikleri de sonuç bölümünde anlatılıyor” diye konuştu.

İLGİNÇ ÖRNEKLER

Uzlaşma dosyalarının sonuçlarına çarpıcı örnekler de yansıdı. İşte o örneklerden bazıları:

Mahalleliden pankartla özür

– Komşularıyla kavga edip hakaret ettikleri ileri sürülen aile, uzlaşma kapsamında komşularıyla anlaşarak balkonlarına “Mahallemize yaşattığımız sıkıntıdan dolayı özür dileriz” pankartı astı ve haklarında dava açılmadı.

Kitap okuma

– Arkadaşını yaralayan A.K, M.D’nin uzlaşma şartı olarak öne sürdüğü Görme Engelliler Okulu’nda bir gün kitap okudu ve belgeyi uzlaştırmacıya teslim edince dava düştü.

Dershane ücreti

– Trafik kazasında bacağı kırılan lise son sınıf öğrencisi, kendisine otomobiliyle çarpan kişiyle uzlaştı. Gencin dershane ücretini şüpheli ödedi. Uzlaşma gerçekleşti.

Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağış

– Trafik kavgasında kendisini yaralayan C.K.Ö. ve D.K.Ç’den şikayetçi olan S.Ö, uzlaşmak için şüphelilerin Çocuk Esirgeme Kurumu’na bin TL bağışta bulunmasını istedi. Bağış yapılınca uzlaşma gerçekleşti.

Huzurevine pide ayran

– Trafik kazasında yaralanan bir kişi, kendisine çarpan pide ustasıyla anlaştı. Pideci, bir huzur evine öğle yemeğinde 100 pide ve ayran dağıtınca uzlaşma sağlandı.

Mavi kapak topladı

– A.S, motosikletle kendisine çarpıp bacağını kıran M.E’yi, engelliler için bin adet mavi kapak toplarsa affedeceğini söyledi. M.E, 8 bin adet kapak topladı. M.E’ye kampanya yürütücüsü kurum tarafından teşekkür belgesi verildi, bu kapaklarla onlarca engelli için tekerlekli sandalye alındı ve dava kapandı.

Çay ısmarlatıp özür diletti

– Belediye otobüsü şoförü E.A. ve taksi şoförü A.L. trafikte tartıştı. E.A, trafikte kendisine hakaret eden A.L. ile özür dilemesi ve çay ısmarlaması şartıyla uzlaştı.

HANGİ SUÇLAR UZLAŞMA KAPSAMINDA

– Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlar (cinsel saldırı suçları ve etkin pişmanlık hükümleri olan suçlar hariç)

– Kasten yaralama suçu, (üçüncü fıkrası hariç, TCK madde 86; madde 88)

– Taksirle yaralama (TCK madde 89),

– Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK madde 116),

– Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK madde 234),

– Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkrası hariç, TCK madde 239)