Uzlaşma artık Uzlaştırma oldu.

CMK 253 ve 254. maddede yer alan ” uzlaşma” kurumunun adı artık ” uzlaştırma”
24 Kasım 2016’da TBMM’nde kabul edilen “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 24 Kasım 2016’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir.